Zapytania ofertowe

pobierz.pdf 

Dla zapytania nr 01/05/2017 (pobierz *.pdf)

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego do pojazdów z napędem elektrycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, firma INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH Sp. z o.o. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego na dostawę elementów i materiałów służących do budowy sterownika BMS (Battery Management System).

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elementów i materiałów służących do budowy sterownika BMS (Battery Management System), zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu pn. “Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego do pojazdów z napędem elektrycznym”. (pobierz *.pdf)

Dla zapytania nr 02/05/2017 (pobierz *.pdf)

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego do pojazdów z napędem elektrycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, firma INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH Sp. z o.o. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego na dostawę laptopów.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elementów i materiałów służących do budowy sterownika BMS (Battery Management System), zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu pn. “Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego do pojazdów z napędem elektrycznym”. (pobierz *.pdf)

Dla zapytania nr 01/06/2017 (pobierz *.pdf)

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego do pojazdów z napędem elektrycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, firma INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH Sp. z o.o. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego na wykonanie usługi badawczej polegającej na modelowaniu procesów nadzoru i zabezpieczenia akumulatorów.

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy (*.pdf) | Załącznik nr 2 - Oświadczenia (*.pdf)

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę badawczą polegającą na modelowaniu procesów nadzoru i zabezpieczenia akumulatorów, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu pn. “Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego do pojazdów z napędem elektrycznym”. (pobierz *.pdf)

 

Dla zapytania ofertowego nr 7/2019 (pobierz *.pdf)

W związku z realizacją projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad optymalizacją procesu konwersji samochodu z napędem spalinowym na elektryczny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zapraszamy do składania ofert na Wynajem ładowarek do akumulatorów w celu realizacji zaplanowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych nad optymalizacją procesu konwersji samochodu z napędem spalinowym na elektryczny.


Dla zapytania ofertowego nr 8/2019 (pobierz *.pdf)

W związku z realizacją projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad optymalizacją procesu konwersji samochodu z napędem spalinowym na elektryczny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zapraszamy do składania ofert na Aparaturę kontrolno - pomiarową do nadzoru akumulatorów i informacji dla kierowcy - 2 komplety w celu realizacji zaplanowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych nad optymalizacją procesu konwersji samochodu z napędem spalinowym na elektryczny.

Dla zapytania ofertowego nr 01/10/2020 pobierz.pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zapraszamy do składania ofert na 1)  Dostawa pięciu zestawów elementów służących do budowy prototypów dla pierwszej produkcji : czujnik, 2)Dostawa pięciu zestawów elementów służących do budowy prototypów dla pierwszej produkcji : jednostka centralna 3) Dostawa pięciu zestawów materiałów do łączenia obwodów drukowanych oraz wypełnienia obudowy

Dla zapytania ofertowego nr 02/10/2020 pobierz.pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zapraszamy do składania ofert na 1)  Dostawa elementu służących do budowy instalacji prototypowej: system alarmowy.

Dla zapytania ofertowego nr 03/10/2020 pobierz.pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zapraszamy do składania ofert na 1)  Dostawa 2 zestawów elementów służących do budowy prototypów dla pierwszej produkcji: przewody.

Dla zapytania ofertowego nr 04/10/2020 pobierz.pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zapraszamy do składania ofert na 1) Dostawa pięciu zestawów elementów służących do budowy prototypów dla pierwszej produkcji : panel sterujący dla jednostki centralnej.

Dla zapytania ofertowego nr 05/10/2020 pobierz.pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zapraszamy do składania ofert na 1)  Dostawa pięciu zestawów elementów służących do budowy prototypów dla pierwszej produkcji : Elementy montażowe dla czujników.

logo imkius