Nowy Projekt

Nowy Rok i kolejny powód do dumy… Powód??

Drugie miejsce dla projektu  pt. „ Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem” w ramach naboru RPSL. 01.02.00.-IP.01-24-007/17 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że wieloletnie doświadczenie jest siłą Naszego zespołu.