Magazyny Energii

 

Systemy magazynowania energii, stają się coraz bardziej popularne. W perspektywie długoterminowej jedyną realną odpowiedzią na wyzwania rynku energetycznego, wydaje się być energetyka w systemie rozproszonym. Obserwujemy rosnącą tendencję zapotrzebowania na prąd, przy równoczesnym wzroście ceny energii. Wizja niezależności energetycznej jest niezwykle interesująca dla coraz bardziej świadomego społeczeństwa. Zgodnie     z obowiązującym trendem nasza firma aktualnie opracowuje projekt magazynów energii (Energy Storage), opartych na nowoczesnych akumulatorach litowo-jonowych o bardzo dużej liczbie cykli ładowania. Magazyn energii jest przystosowany do dużych obciążeń chwilowych. Ponadto układ jest oszczędny w użytkowaniu, będzie ładowany po taryfowej cenie prądu, np. w nocy. Magazyn energii umożliwia zasilanie w sposób ciągły, w przypadku chwilowej utraty zasilania od lokalnego dostawcy sieci. W celu zwiększenia efektywności działania zespół akumulatorów nadzorowany jest poprzez innowacyjny system kontroli (BMS-Battery Management System). System BMS odpowiada za zapewnienie dużej trwałości zestawu oraz nadzór pod względem warunków użytkowania (zima,lato).