Zespół

 

PREZES ZARZĄDU

Przemysław Gabryś
e-mail: p.gabrys(at)imkius.pl

Prezes Przemysław Gabryś

 

 

Prokurent

Specjalista ds. finansowych i administracyjnych
Justyna Wojnar
tel. +48 32 4758150 wew.13
kom. +48 512 299 050
e-mail: j.wojnar(at)imkius.pl

 

Prokurent

Dyrektor ds. technicznych
Łukasz Pawliczek
tel. +48 32 4758150 wew.11
kom. +48 512 101 884
e-mail: l.pawliczek(at)imkius.pl

Prokurent Łukasz Pawliczek

 

 

SEKRETARIAT 

Referent ds. administracyjnych
Aneta Zakrzewska
tel. +48 32 4758150 wew.10
e-mail: a.wcislo(at)imkius.pl

 

 

Dyrektor Zarządzający
Marek Szczepański
tel. +48 32 4758150 wew.30
kom. +48 509 984 200
e-mail: m.szczepanski(at)imkius.pl

 

 

Specjalista ds. umów i przetargów
Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Urszula Budzińska
tel. +48 32 4758150 wew.16
kom. +48 512 101 883
e-mail: u.budzinska(at)imkius.pl

Urszula Budzińska

Kierownik Działu Elektroniki
Aleksander Zoń
tel. +48 32 4758150 wew.12
kom. +48 507 677 717
e-mail: a.zon(at)imkius.pl

Aleksander Zoń

 

Kierownik Produkcji
Romuald Saliński
tel. +48 32 4758150 wew.20
kom. +48 512 101 882
e-mail: r.salinski(at)imkius.pl

Marek Szczepański

Specjalista ds. logistyki
Roman Jeszka
tel. +48 32 4758150 wew.14
kom. +48 512 734 277
e-mail: r.jeszka(at)imkius.pl

Romuald Saliński