ZespółPrezes Zarządu

Urszula Budzińska

tel. +48 32 4758150
e-mail: u.budzinska(at)imkius.pl

 Dyrektor ds. technicznych

Łukasz Pawliczek

tel. +48 32 4758150 wew.11
kom. +48 512 101 884
e-mail: l.pawliczek(at)imkius.pl 

 Dyrektor Zarządzający

Marek Szczepański

tel. +48 32 4758150 wew.30
kom. +48 509 984 200
e-mail: m.szczepanski(at)imkius.pl

 

 

SEKRETARIAT 
Aneta Zakrzewska
tel. +48 32 4758150 wew.10
e-mail: a.wcislo(at)imkius.pl

 

 

 

 

Kierownik Produkcji
Romuald Saliński
tel. +48 32 4758150 wew.20
kom. +48 512 101 882
e-mail: r.salinski(at)imkius.pl

Kierownik Działu Elektroniki
Aleksander Zoń
tel. +48 32 4758150 wew.12
kom. +48 507 677 717
e-mail: a.zon(at)imkius.pl

 

Księgowość

Prokurent
Anna Milczarek
tel. +48 32 4758150 wew.13
kom. +48 512 299 050
e-mail: ksiegowosc(at)imkius.pl

Dział Kadr
Magdalena Zaleska
tel. +48 32 4758150 wew.13
kom. +48 501 774 984
e-mail: m.zaleska(at)imkius.pl

 

Specjalista ds. logistyki
Roman Jeszka
tel. +48 32 4758150 wew.14
kom. +48 512 734 277
e-mail: r.jeszka(at)imkius.pl

 

 

Dział Przetargów i Umów
Sara Filińska-Więzik

tel. +48 32 4758150 wew.16
e-mail: przetargi(at)imkius.pl