Kontakt

Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o. o.
ul. Morcinka 7c
43-417 Kaczyce

tel. +48 32 475 81 50
fax +48 32 469 41 83
e-mail:
poczta(at)imkius.pl

NIP 548-242-98-90, REGON 240018340,
Kapitał zakładowy 50 000 PLN, Kapitał wpłacony 50 000 PLN
Wpis do Rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000228490
Konto bankowe:
BANK ZACHODNI WBK S.A. nr 29 1090 1782 0000 0001 0383 0647
Bank Spółdzielczy w Cieszynie nr 43 8113 0007 2001 0047 9516 0001

Formularz kontaktowy