Kontakt

PG IMKIUS Sp. z o. o.
ul. Morcinka 7c
43-417 Kaczyce
tel. +48 32 475 81 50
fax +48 32 469 41 83
e-mail:
poczta(at)imkius.pl

NIP 548-242-98-90, REGON 240018340,
Kapitał zakładowy 200 000 PLN, Kapitał wpłacony 200 000 PLN
Wpis do Rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000228490
Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 73 1750 1178 0000 0000 3985 8778

Formularz kontaktowy