Aktualne realizacje

 BMS

 POJAZD ELEKTRYCZNY

 URZĄDZENIE PRZEMYSŁOW"OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO  I NOWATORSKIEGO SYSTEMU DETEKCJI POŻARU I CIĄGŁEGO MONITORINGU TEMPERATURY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM."